«

»

Betere bereikbaarheid ziekenhuizen gewenst

Bij steeds meer ziekenhuizen zullen bepaalde specialisaties verdwijnen. Dat heeft te maken met de kosten en inrichting, maar vooral ook met de ontwikkeling binnen specialisaties. Zorgverzekeraars sluiten steeds vaker alleen contracten af met ziekenhuizen wanneer zeker is dat een bepaalde specialisatie daar goed wordt uitgevoerd.

Specialisaties zullen zich daardoor concentreren in bepaalde ziekenhuizen, of in medische centra. De patiënt vindt daardoor niet meer in elk ziekenhuis alle specialisten. Voor onderzoek en behandeling zal de patiënt vaker langer en verder moeten reizen. Voor wie op openbaar vervoer is aangewezen is dat een extra belemmering.

Een voorbeeld: een patiënt uit Vriezenveen, die aangewezen was op het ziekenhuis Almelo, maar nu voor een specialist naar Hengelo moet, kan daardoor tot 2 uur langer onderweg zijn.

Een werkgroep uit ROCOV Twente is met een onderzoek naar deze gevolgen bezig. Het probleem is voorgelegd aan een ziekenhuis. Daar heeft men het probleem niet onderkend en is erg benieuwd naar het verder onderzoek en een mogelijke oplossing.

De oplossingen binnen het reguliere openbaar vervoer (lijnbussen en trein) zijn beperkt. Stadsbussen rijden nog altijd vanuit een centraal punt (meestal treinstations) en gaan vandaaruit langs ziekenhuizen. Dat betekent dat patiënten voor bezoek aan een ziekenhuis/ specialist, in een andere plaats, meestal eerst twee, of meer, busstations moeten aandoen, overstappen, en daarna naar of  van een ziekenhuis/specialist kunnen reizen.

Een niet regulier openbaar vervoermiddel is de regio-taxi. Die rijdt echter een beperkt aantal zones. Reizigers die niet in het bezit zijn van een WMO-indicatie, zijn ook nog duurder uit.

Daarbij sluiten de regio-taxi’s niet goed op elkaar aan in de verschillende concessie-gebieden (Twente, Overijssel, Gelderland). Daarvan zijn vooral reizigers uit de randgebieden de dupe.

Patienten die tijdelijk in een revalidatie-centrum verblijven, en niet in het bezit zijn van een WMO-indicatie, kunnen niet van daaruit naar een specialist reizen, omdat ze niet vertrekken vanuit een huisadres.

De mogelijkheden voor Valys zijn al beperkt; alhoewel dat voor dit jaar weer is bijgetrokken nu men tot de ontdekking kwam dat de gevolgen wel erg ingrijpend waren.

De werkgroep van ROCOV wil het probleem vooral ook onder de aandacht brengen van WMO-raden. Nu de gemeenten meer taken binnen de WMO krijgen, met minder geld, zullen ze goed in de gaten moeten houden in hoeverre dat gevolgen heeft voor gebruik van de regio-taxi.

Het gevaar bestaat dat gemeenten en ziekenhuizen de consequenties op elkaar gaan afschuiven. Gemeenten voeren aan dat zij niet betrokken worden bij de inrichting en verspreiding van specialisaties en ziekenhuizen zeggen dat de inrichting van het openbaar vervoer en de gevolgen daarvan een zaak is van gemeentelijke, regionale en provinciale overheden.

2 reacties

  1. voogtsgeerd

    waarom is in enschede het vervoer van 70 plussers na negen uur niet meer gratis

    1. wouter

      Dit wordt besloten door het gemeentebestuur. De gemeente Hengelo heeft gekozen openbaar busvervoer in Hengelo te subsidieren en zodoende gratis te maken voor 70-plussers. De gemeente Enschede heeft gekozen het project dat in Enschede liep niet voort te zetten. ROCOV Twente is voor eenduidigheid en voorstander om het in elke gemeente gelijk te trekken. Initiatieven als gratis vervoer in een gemeente voor een bepaalde doelgroep worden door ROCOV Twente daarom niet toegejuicht.

Geef een reactie