«

»

Bijeenkomst ROCOV Twente “Intelligent van A naar B” op 9 oktober 2017

Graag wil het ROCOV Twente u van harte uitnodigingen voor de collegetour “Intelligent van A naar B” op maandag 9 oktober 2017 van 9.30 uur tot 12.30 uur.

Aan de hand van twee interactieve colleges willen wij u prikkelen om uw beeld van het openbaar vervoer (OV) bij te stellen. De sprekers zullen u een doorkijk geven naar OV 2.0. Het eerste college zoemt in op de innovatieve ontwikkelingen die de grenzen tussen het openbaar vervoer en alle andere vormen van vervoer doen vervagen. Het tweede college belicht de schijnbare tegenstelling van OV en aanvullende mobiliteitsoplossingen op het platteland en in de stad.

Hieronder vindt u het programma voor deze dag en we wensen u veel inspiratie toe. Wij hopen u de 9e te begroeten bij de Universiteit Twente, zaal 2503 van gebouw Ravelijn, Drienerlolaan 5, 7522 NB te Enschede.

Graag verneemt ROCOV Twente van u of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn voor 29 september 2017. U kunt zich opgeven bij Marlies Mulder via secretarisrocovtwente@outlook.com of via 06-12366761

Programma 9 Oktober 2017

09:30
Inloop: Ontvangst met koffie/thee plus..

10:00
Welkomstwoord door Ellen Pot, voorzitter ROCOV Twente.

10:15
1. College “Mobiliteit- en Openbaar Vervoer van de toekomst”, door Willem Snel, manager intelligente Mobiliteit, & Morgen.

10:45
Zaaldiscussie

11:10
Pauze

11:30
2. College “Intelligent van A naar B in de stad versus het Platteland”, door Jan van Selm, directeur OV-bureau Groningen Drenthe.

12:30
Slotwoord

Geef een reactie