»

De volwaardige krakeling (lijn 8)

Lijn 8 is met ingang van de dienstregeling 2009 geïntroduceerd tussen de twee grootste steden in Twente. De lijn is een aanvulling op de dienstregeling tussen de stations in beide steden, maar onderscheidt zich vooral doordat de lijn het noordelijke deel van Hengelo in één spitsrichting direct met Enschede verbindt. Dit past prima vanuit het oogpunt om niet alle vervoerbeweging langs het centrum van steden te laten verlopen en daarmee de druk op binnensteden enigszins te beperken.

Voor veel reizigers scheelt dit een overstap, soms zelfs twee en bovendien vaak een aanzienlijke vermindering van reistijd. Tevens is het voor veel mensen, die anders niet de bus zouden kiezen, aantrekkelijker te kiezen voor de bus. Bovendien kunnen veel verschillende soorten reizigers profiteren van de lijn: studenten van de universiteit, hogeschool en MBO-scholen in Enschede, forenzen en mensen die een dag uit gaan. Desalniettemin zien wij ook dat het een financiële impact heeft op het budget van de regio.

De lijn heeft de bijnaam de krakeling. Het oorspronkelijke idee was om lijn 8 een krakelingvorm te laten rijden door de twee steden. Echter is de route beperkt gebleven tot een halve krakeling. Wij zijn van mening dat met het voltooien van deze krakeling, de route zich nog meer kan onderscheiden van routes van andere lijnen en daarmee het succes van de gehele lijn 8 zou kunnen versterken.
Als er een efficiënte route gereden zou worden, kan het doortrekken van lijn 8 misschien zelfs DRU (dienstregeling uur)-neutraal gerealiseerd kunnen worden, oftewel geen inzet van extra bussen of chauffeurs. Momenteel rijden er namelijk in de spits drie bussen op deze lijn. Het voltooien van de krakeling leidt tot een andere route door Enschede, maar hoeft niet direct te leiden tot de inzet van meer bussen.

De voordelen daarentegen zijn in onze ogen wel groot: De grootste woonwijken in Hengelo worden al aangedaan, maar met het uitbreiden in Enschede worden ook de grootste woonwijken in Enschede aangedaan. Daardoor zouden nog meer reizigers in de twee steden kunnen profiteren van een rechtstreekse en/of snellere verbinding met hun school of werk, zoals studenten van de universiteit, scholieren van het ROC Hart van Zuid en forenzen werkend in het havengebied, Business Science Park, de universiteit, het centrum van Hengelo en de Westermaat.

Een route die daarbij te overwegen is, is een route waarbij lijn 8 in Enschede vanaf de P&R Zuiderval doorgetrokken wordt via de Wesselerbrink, Helmerhoek, ’t Zwering, Stadsveld, de havens en station Drienerlo. In de ochtendspits zou de route deze richting aanhouden; in de middag zou de route net als nu omgekeerd worden. Als wij zo vrij zouden mogen zijn om een route verder in detail uit te denken, hebben wij hier een suggestie voor het detail gedaan.

Een probleem dat zich bij het verleggen van de route voordoet is dat er vooral in spitsrichting veel verkeer op de weg is en een bus veel vertraging kan oplopen. Met name de Broekheurnering en in het verlengde daarvan de Usselerrondweg, Afinkstraat en Auke Vleerstraat is een erg drukke hoofdas in Enschede. Naast dat het rijden van een dergelijke route veel tijd kost, zal de onbetrouwbaarheid zeer laag zijn. Anderzijds toont de grote vervoersstroom op deze hoofdas een grote vervoersvraag aan. Het openbaar vervoer heeft onder andere als doel congestie tegen te gaan.
Vanwege de drukte op de beschreven hoofdas hebben we gekeken naar een route waarbij deze hoofdas zoveel mogelijk en het liefst geheel wordt vermeden. Echter moet de route dan nog wel twee keer deze hoofdas kruisen: één keer nabij de viaduct aan de Broekheurnering over de A35 en één keer nabij de spoorwegviaduct. Ideaal zou zijn als dit ongelijkvloers kan gebeuren. Voor beide kruisingen heeft de vereniging een suggestie:

Nabij het spoorwegviaduct is een optie om de route vanaf Kanaalstraat via de Lonnekerbrugstraat boven de Auke Vleerstraat langs te rijden en vervolgens achter het stadion langs naar de halte van station Drienerlo.
Nabij het viaduct van de A35 lijkt een dergelijke variant niet mogelijk. Lijn 7 rijdt ook tussen Stadsveld en de Helmerhoek, maar rijdt daar wel over de Broekheurner Ring en het viaduct over de A35.
Ter plaatse van het viaduct bevindt zich ook een tunnel onder de A35 voor fietsers en voetgangers (Helmerzijdeweg). De vraag is of hier met een infrastructurele aanpassing ook een bus in één richting zou kunnen passeren. Inmiddels hebben wij vernomen dat dit erg kostbaar is. Wellicht is een variant via de Broekheurner Ring mogelijk. Gezien de verkeersdrukte lijkt ons een busstrook en verkeerslicht-beïnvloeding op een deel van dit tracé wel noodzakelijk.

De vraag vanuit het ROCOV is of het doortrekken van lijn 8 tot krakeling door de regio overwogen kan worden. Daarmee kan een ringlijn/krakelingvorm door Enschede gecreëerd worden wat een goede aanvulling is op het huidige busnet van Enschede. Wij denken dat veel mensen daarvan kunnen profiteren.

Bijgevoegd:
Bijlage 1: Kaart van Enschede met huidige buslijnen
Bijlage 2: Kaart van Enschede met huidige buslijnen plus de suggestie voor lijn 8 in roze en andere doorsteekmogelijkheden bij Helmerstraat tussen Helmerhoek en Stadsveld

Bijlage 1: Kaart van Enschede met huidige buslijnen

Bijlage 2: Kaart van Enschede met huidige buslijnen plus de suggestie voor lijn 8 in roze en andere doorsteekmogelijkheden bij Helmerstraat tussen Helmerhoek en Stadsveld

Geef een reactie