«

»

Onduidelijkheid defecte studenten OV-chipkaart

Bij intensief gebruik van de OV-chipkaart, kan het op den duur voorkomen dat de kaart slijt of een scheurtje vertoont. Hierdoor is de pas onbruikbaar. Tot eind vorig jaar moest een lange procedure in gang gezet worden, waarbij de student reiskosten in de tussenliggende perioden zelf moest betalen. Inmiddels zijn er door druk van Rover en LSVB (Landelijke Studenten Vakbond) kamervragen gesteld over de kwestie. Als antwoord daarop heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt afspraken gemaakt over de duur van levering van een vervangende kaart (negen dagen na ontvangst) en een versoepelde regeling voor gemaakte reiskosten. Toch is er nog veel onduidelijkheid over het laatste punt, maar de brief van het ministerie is wel veelbelovend. De extra reiskosten die de student hierdoor maakt, kan oplopen tot wel 500 euro.

Het ministerie meldt:
– reiskosten worden vergoed wanneer de kaart defect is geraakt buiten de schuld van de student om;
– wanneer de schuldvraag onduidelijk is, krijgt de student te allen tijde het voordeel van de twijfel;
– in geval van diefstal of vermissing zijn deze extra reiskosten voor rekening van de student.

Op de officiële website over de studenten ov-chipkaart is niets te vinden over reiskostenvergoeding bij schade. Wel is er uitgebreid te lezen hoe je moet controleren of deze inderdaad kapot is en dat je een vervangende kaart kan aanvragen. De schuldvraag, zoals hierboven beschreven, zou te maken hebben met al dan niet zichtbare schade aan de buitenkant van de kaart.

* Ook geeft de website tegenstrijdige informatie over administratiekosten:
Saldo op uw oude kaart? Staat er meer dan € 0 saldo op uw oude kaart? Dan ontvangt u het bedrag op uw bank- of girorekening, u betaalt geen administratiekosten.
Verderop lezen we: “Eventueel saldo op uw persoonlijke OV-chipkaart ontvangt u (na aftrek van administratiekosten) op de bank- of girorekening die u heeft opgegeven.”

Dat er kosten in rekening gebracht worden voor de nieuwe kaart wordt in ieder geval wel duidelijk gemaakt. Daarnaast is een pasfoto vereist. De totale kosten kunnen mede daardoor enorm oplopen.

* Daarmee klopt ook onderstaande advertentie niet:
OV-chipkaart kapot? | ov-chipkaart.nl Hier vindt u alle informatie over wat u kunt doen!
www.ov-chipkaart.nl/defect
Opvallend is dat Translink hiermee adverteert en dus Google betaalt om de informatie die incompleet is op te laten vragen. Wellicht wordt dit terugverdiend met bellende klanten via het 0900-nummer van Translink. Daarmee is het wel een opvallend commerciële constructie voor een openbare dienst.

1 ping

  1. Tips voor abonnementhouders persoonlijke kaart » ROCOV Twente

    […] sneller gebruik maken van je abonnement in het geval dat je je kaart verliest, gestolen wordt of beschadigd raakt. Daarnaast zijn niet alle reisproducten te combineren op een kaart. Een NS-abonnement kan […]

Geef een reactie