Over ROCOV Twente

Het openbaar vervoer is constant in beweging. Regelmatig komen vervoerders (Syntus, Arriva of NS) en de Provincie Overijssel, met nieuwe plannen. Sommige wijzigingen zijn voor de reiziger wenselijk; andere wijzigingen zijn minder gunstig voor de reiziger. ROCOV Twente komt op voor het belang van de reiziger door advies uit te brengen over wijzigingen. Daarnaast brengt ROCOV Twente ongevraagde adviezen uit.

Ontstaan van ROCOV Twente

In het jaar 2000 is ROCOV Twente, dat staat voor Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer, opgericht. In dat jaar is de Wet personenvervoer 2000 aangenomen. Deze wet heeft als doel een betere afstemming van vraag en aanbod, alsmede het bevorderen van periodieke betwistbaarheid van regionaal OV. Elke regio met een eigen vervoersconcessie kent sindsdien een eigen adviesorgaan. Daarnaast is er een landelijke orgaan, genaamd LOCOV. Het LOCOV houdt zich grotendeels bezig met de plannen van de NS.

Betrokken organisaties

Om het belang van zoveel mogelijk reizigers te behartigen zijn er bij het ROCOV Twente verschillende consumentenorganisaties betrokken. Van elke organisatie zijn één of twee personen vertegenwoordigd bij de vergaderingen die circa acht maal per jaar plaatsvinden.

Heeft u klachten over het OV?

Het ROCOV is geen klachtenbureau. Voor individuele klachten kunt u in eerste instantie terecht bij de betreffende vervoerder:

Mocht deze niet met een redelijk antwoord komen, dan kunt u contact opnemen met:

Mocht het ROCOV meerdere signalen opvangen via consumentenorganisaties of mocht ROCOV Twente structurele knelpunten tegenkomen, dan worden deze meegenomen in de overleggen.

U kunt contact opnemen met ROCOV Twente via het secretariaat: