«

»

VSOV reageert op stationsvernieuwing

Foto: De aansluiting vanuit Utrecht wordt overgenomen door de trein naar Münster (Westfalen) Hbf

Als vereniging voor studentenbelangen in het openbaar vervoer zijn wij vertegenwoordigd in ROCOV Twente. Wij hebben vernomen dat station Enschede en vooral het emplacement aangepast gaan worden. Als ROCOV Twente zijn wij niet actief betrokken geweest bij het ontwerpproces en dat is waarschijnlijk ook niet de rol van het ROCOV. Desondanks hebben wij als vereniging van studenten toch een idee over de vernieuwing van station Enschede. Wij zijn erg blij dat de situatie wordt aangepakt en willen graag het volgende advies uitbrengen. Ons advies is om perron van spoor 4 op te schuiven, waardoor meer ruimte ontstaat voor perrons. Daardoor kan ook het spoor richting Gronau verlegd worden. In de schets hieronder staat ons voorstel weergegeven.

Het geheel biedt volgens ons een aantal voordelen voor reizigers en de treindienst:

  • De overstap Gronau – Enschede – Hengelo vice versa is cross-platform.
  • De overstaptijd kan daarmee van minimaal 5 naar minimaal 2 minuten. Daardoor zijn betere aansluitingen te creëren.
  • Huidig perron van spoor 3 en 4 kan breder worden. Er is daardoor meer ruimte. Eventueel kan perron 1 en 2 daardoor ook breder worden.
  • Reizigers in en uit de richting ten noorden van het station hoeven geen sporen te kruisen wat nu wel het geval is bij de spoorwegovergang (Stationsplein Oost).
  • Deze reizigers die via het perron 4/5 station opkomen, hoeven niet een eind het perron af te lopen om bij hun trein te komen.
  • Er zal een goede verdeling reizigers over de intercity zijn, omdat reizigers op verschillende plekken het perron en dus de trein benaderen.
  • Er staan geen bovenleidingspalen op perrons.

Nadelen zijn er ook: Eventuele doortrekking Hengelo – Gronau is lastiger te realiseren. Maar hierbij zijn veel meer obstakels, zoals het beveiligingssysteem. Waarschijnlijk duurt het nog minimaal tot 2030 totdat een Europees beveiligingssysteem is geïntegreerd op beide sporen. Een volgende verbouwing van het station zal eerder op de planning komen.

Wij hebben niet gekeken naar de precieze situatie van het emplacement, omdat wij hier maar beperkt kennis van hebben. Maar wij denken dat dit te realiseren is aangezien het intercityperron minder ver naar het westen doorgetrokken hoeft te worden dan als dit perron ook geschikt gemaakt dient te worden voor de treinen in en uit de richting Gronau. Graag zouden wij een reactie ontvangen op dit voorstel. En wij zouden graag willen weten in hoeverre dit advies meegenomen zou kunnen worden.

Wouter Mantel, namens Vereniging Studentenbelangen Openbaar Vervoer

1 ping

  1. Wel of geen nieuwe tunnel station Enschede » ROCOV Twente

    […] het emplacement en de hele omgeving van het station zal worden aangepakt. VSOV heeft eerder een advies uitgebracht over het emplacement. Mocht er een tunnel komen dan ziet ROCOV Twente ook graag een lift voor onder andere mensen die […]

Geef een reactie