«

»

ROCOV beslist mee over interieur

Afgelopen week was ROCOV Twente net als ROCOV West Overijssel en het reizigersoverleg Groningen – Drenthe uitgenodigd door Arriva. In het kader van de nieuwe concessie presenteerde Arriva samen met treinfabrikant Stadtler de treinen die op de Vechtdallijn Zwolle – Emmen zullen gaan rijden.

De dag begon al vroeg, want de verschillende vertegenwoordigers werden verzocht net na 9 uur in de Friese hoofdstad aanwezig te zijn. Maar daartegenover had Arriva keurig een 1e klas kaartje toegestuurd aan alle aanwezigen. De presentatie was interessant, omdat veel aspecten van de nieuwe treindienst werden belicht. De presentatie ging hoofdzakelijk in het interieur van de trein. Technische aspecten werden extra toegelicht door de treinfabrikant Stadtler.

Na een ochtend in een vergaderruimte mochten de ROCOV-leden daadwerkelijk een treinrit maken naar Harlingen. De treinen die komen te rijden tussen Zwolle en Emmen zijn namelijk vernieuwde versies van de treinen van Arriva in Friesland en Groningen. Bovendien wordt het exterieur voorzien van geheel West Overijsselse blauwe stijl.

In tegenstelling tot het exterieur lag het interieur nog niet vast. En ROCOV Twente kon hier in samenspraak met de reizigersoverleggen uit de andere regio’s invloed op uitoefenen. Voor verschillende hulpmiddelen en andere onderdelen werd een keuze gemaakt. Bij deze keuze werd getracht zoveel mogelijk eenheid te creëren. Een aantal weken eerder is voor de Achterhoek het interieur ook vastgesteld. Bij de keuze is hier meermaals naar gerefereerd. Naast een eenduidige uitstraling is gekozen voor rustige en neutrale kleuren.

Een belangrijke keuze was de keuze van de overloop (het verhoogde deel in de trein). De reizigersorganisaties hebben gekozen voor een toegankelijke doorloop met een flauw talud en een lage trede, die duidelijk wordt gemarkeerd. Daarmee is de meest comfortabele doorgang gekozen voor verschillende doelgroepen gekozen. Bovendien ligt dit ook in lijn met de keuze die gemaakt is in de Achterhoek.

Van het deel Almelo – Mariënberg is nu bekend dat de huidige treinen blijven rijden. In de nabije toekomst worden deze gereviseerd, maar blijven waarschijnlijk in Twentse kleuren rijden.

Geef een reactie