«

»

ROCOV ziet weinig in losstaande pilotprojecten gratis OV

Een aantal jaren biedt de gemeente Hengelo voor haar inwoners boven de 65 gratis OV. Sinds kort is ook de gemeente Enschede een project gestart, waarbij 70-plussers vrij kunnen reizen. ROCOV Twente is tegen losstaande initiatieven. Steeds vaker worden vertegenwoordigers van ROCOV Twente geconfronteerd: Waarom in de ene gemeente wel en in de andere niet?

ROCOV Twente wil dat iedereen van passend en betaalbaar openbaar vervoer gebruik kan maken. Maar ROCOV Twente is niet voor gratis openbaar vervoer en in principe ook niet puur op basis van leeftijd en woonplaats. Een leeftijd zegt niet alles. Waarom zou je alleen op basis van de leeftijd van iemand gratis OV aanbieden? En op basis van woonplaats roept veel vragen op bij inwoners van andere gemeenten die geen gebruik kunnen maken van gratis OV.

Het streven is, mede door de invoer van wet personenvervoer 2000, steeds meer eenheid in het openbaar vervoer te krijgen. In de hele regio rijden dezelfde herkenbare bussen en gelden dezelfde tarieven. Toch doen de gemeente Hengelo en nu ook de gemeente Enschede eigen pilotprojecten met gratis OV voor ouderen, notabene voor een net wat andere leeftijdsgroep.

De algemene kwestie: Wel of geen gratis OV?
ROCOV Twente ziet graag dat het OV wordt gepromoot. Het ideaalbeeld lijkt dat het gehele OV gratis zou moeten worden. Maar gratis is in werkelijkheid niet gratis. Er draait altijd iemand voor de kosten op. In geval van gratis OV is dat de concessieverlener Regio Twente en dus indirect de belastingbetaler. Een (kleine) bijdrage door de reiziger vindt ROCOV Twente gepast. ROCOV Twente is daarentegen wel voor goedkoop openbaar vervoer. Goedkoper kan namelijk ook meer reizigers opleveren en daarnaast ook meer inkomsten.

Gezien de uitspraak van een bestuurder van de gemeente Hengelo wordt ook het WMO-beleid aangetast. Volgens deze bestuurder van de gemeente Hengelo zouden bezitters van een WMO-pas moeten kiezen tussen gratis OV met de bus óf de regiotaxi. Dat zou betekenen dat de WMO-ers (65+) er op achteruit gaan.

Geef een reactie