«

»

Terugblik bijeenkomst ‘OV voor iedereen’

De bijeenkomst OV voor iedereen op maandag 21 november 2016 stond in het teken van de vraag “Hoe faciliteren we het OV, zodat het toegankelijk is voor, zowel mensen met een handicap, als voor alle andere doelgroepen?”. Geen makkelijke opgaaf. Zoveel mensen, zoveel behoeften.

20161121_105033

ProRail en NS gaven vanuit hun verschillende rollen antwoord op deze vraag en een inkijkje in de toekomst van toegankelijke treinvervoer en de stationsomgeving. Het College voor de Rechten van de Mens belichte de kwestie vanuit het juridisch perspectief. Leden van het ROCOV Flevoland , Gelderland, Overijssel en Twente, vertegenwoordigers van onder meer Syntus, Flixbus, Blue Assist werden welkom geheten door dagvoorzitter Ellen Pot om naar aanleiding van hun verhaal in gesprek te gaan en hun vragen te stellen.

 

ProRail presentatie door Bram ‘t Mannetje

ProRail heeft van het ministerie als doelstelling meegekregen om tussen nu en 2030 alle 410 stations en hun omgeving  zelfstandig toegankelijk te maken. ProRail past perrons de komende jaren aan, zodat deze allen op een hoogte van 76 cm worden gebracht. Er komen meer liften en hellingbanen. Op veel stations worden blindegeleidelijnen, perronrandmarkeringen en brailleplaatjes vervangen of juist aangebracht. Vele stations worden de komende jaren verbouwd of zijn net verbouwd. De stations Arnhem, Harderwijk en Rotterdam  zijn al volgens de nieuwe eisen opgeleverd.  Maar bij de bestaande stations is dit lang niet altijd het geval en oude historische stations en kleine perrons leveren nog wel eens hoofdbrekens op. Dan moet er gekeken worden naar het beste compromis. Dit wordt bepaald in samenwerking met bijvoorbeeld de Oogvereninging en Iederin.

Bram het Mannetje leidde de aanwezigen langs een veelheid van voorbeelden met steeds weer de vraag voldoet deze situatie aan de voorwaarden. Oude en nieuwe situaties werden met elkaar vergeleken en zaal werd gevraagd is dit ‘OK, of ‘niet OK’. Rotterdam Centraal bijvoorbeeld heeft roestvrijstalen trapleuningen in bijna dezelfde kleur als de trap. Deze zijn vrijwel niet zichtbaar voor slechtzienden en zullen daarom vervangen moeten worden door trapleuningen in een contrasterende kleur. De mooie bedoelingen van de architect botsen nog wel eens met de praktische wensen en bruikbaarheid. De aanwezigen geven aan dat ProRail van hen meer met de vuist op tafel mag slaan en raden aan de diverse belangen organisaties in een zeer vroeg stadium te betrekken bij het ontwerp, zodat niet achteraf allerlei aanpassingen gedaan moeten worden.

NS presentatie door Mariska Noorloos:

Dezelfde doelstelling geldt voor de NS waar het gaat om de treinstellen, assistentieverlening en reisinformatie. NS zet nu vooral in om uiterlijk 2025 alle sprinters en gelijkvloerse treinen  zelfstandig toegankelijk te maken. Duitsland streeft ernaar het treinvervoer al in 2022 ‘barierrefrei’ te te hebben. De NS gaat dit jaar al wel  van start met het vervangen van ontoegankelijke treinen, door toegankelijke treinen. Er zijn treinen van het type Flirt besteld. Met een team, bestaande uit allerlei doelgroepen, is men in Spanje gaan kijken naar goede voorbeelden en men heeft daar nog weer verbeteringen op aan gebracht. De treinen hebben in 2025 een uitschuiftrede, een duidelijke veilige plek voor rolstoelen in het compartiment en een toegankelijk toilet. Ook is er meer aandacht voor andere ergonomische zaken. De stoelen worden zwevend, zodat iemand met beperkt zicht zich geen weg door de bagage hoeft te banen. De menselijke factor kan echter nog steeds een obstakels opleveren. Gedrag valt nu eenmaal moeilijk te beïnvloeden.

De aanwezigen vragen wat de plannen voor de dubbeldekstreinen zijn. De rolstoelplekken bevinden zich nu op de balkons naast de buitendeuren en het toilet. Licht komt enkel van een smal raam. De NS geeft aan dat het technisch niet mogelijk is de rolstoelplek in het compartiment onder te brengen.  De aanwezigen geven de NS mee dat ondanks dat, bij de vernieuwing van de dubbeldekkers, die binnenkort plaatsvindt, men toch kan zorgen dat de kwaliteit van deze plekken aanzienlijk verhoogd wordt.  Zo zou men er voor kunnen kiezen om rolstoelplekken van de kleine naar de grote balkons te verplaatsen en deze plekken ook echt goed  en degelijk voor de rolstoelgebruikers in te richten, zodat het niet een plek wordt, die uitnodigt om er bijvoorbeeld fietsen te plaatsen. De NS is zich bewust van deze verre van ideale situatie en zal trachten deze plekken aangenamer en lichter te maken in toekomstige treinen.

De aanwezigen geven ook aan dat spijtig genoeg er nog steeds geen eerste klas plekken zullen  worden aangeboden. In Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië worden in veel treinen rolstoelplekken in de eerste klasse aangeboden. Ook de Thalys en de Eurostar hebben rolstoelplekken in de eerste klasse.  De NS heeft dit met de belangenvereniging besproken en zij hebben aangegeven hiermee te kunnen leven.

De NS heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de assistentieverlening te verbeteren en blijft daar hard aan werken. De service wordt nu gewaardeerd met het cijfer 7, maar dat cijfer mag van de NS nog wel omhoog. Het aantal assistentieverleningsaanvragen is met 12% gestegen. Er worden nu jaarlijks 100.000 reizen gemaakt via deze weg en er zit een stijgend lijn in. 85 % van deze aanvragen komen van rolstoelgebruikers en 12% van reizigers met een visuele handicap. De NS verwacht een verdere toename van de vraag. Er komen daarom 18 extra stations waar reizigers gebruik kunnen maken van assistentie en op 5 stations worden de tijden uitgebreid. Er is  de afgelopen jaren gewerkt aan het verkorten van de aanmeldtijd van 3 naar 1 uur van te voren  aanmelden (per 1 januari 2015). Men hoopt in een volgend stadium verder te flexibiliseren en de service uit te breiden. Er komt bijvoorbeeld een assistentie app waarop men de boeking kan doen en waarop aanvullende informatie over bijvoorbeeld vertragingen gedeeld kan worden, zodat men weet waar men aan toe is. Mocht er bijvoorbeeld een verstoring zijn dan kan er contact via app of telefoontje met de gebruiker opgenomen worden. Ook kan men straks zien aan welke kant uitgestapt kan worden. Heeft men niet zoveel op met al die nieuwe techniek, dan kan er altijd nog via het loket en via de telefoon een aanvraag worden gedaan. Bij het loket kan eventueel besproken worden of men al met een eerst volgende trein mee kan mits daar personeel voor aanwezig is.

De aanwezigen zijn benieuwd of de NS ook nog verder inzet op het begeleiden naar vervolgvervoer. Medio 2017 hoopt NS een proef te starten met een nieuwe service onder de naam  ‘Eén stap verder’.  Men kan via de NS een aanvraag doen om door een medewerker van de NS begeleidt te worden naar bijvoorbeeld bus, tram of taxi. Zodra er meer bekend is zal het ROCOV hiervan melding maken op de website.

Casusbespreking met Richard de Groot van het College voor de rechten van de mens.

Er gaat dus veel goed met de toegankelijkheid in het OV, maar we zijn er nog niet. Soms vraagt een specifieke vervoerssituatie om juridische bijstand. Als een reiziger zich gediscrimineerd voelt en zich niet gehoord voelt door de vervoerder en een consumentenorganisatie kan men zich richten tot College voor de Rechten van de Mens. Deze onderzoekt dan vervolgens de klacht, toetst deze aan de wet Gelijke Behandeling  en doet een uitspraak of bemiddeld in de kwestie.

Aan de hand van diverse casussen zaken, bijvoorbeeld van rolstoelreizigers (of scootmobiel), die niet met de bus mee konden reizen, licht Richard de Groot  de gemaakt juridische stappen en uitkomsten toe. In de bijlage vindt u de presentatie.

Tot slot

Namens Ellen Pot dankt het ROCOV Twente de aanwezigen voor hun bijdrage en actieve deelname en ProRail in het bijzonder voor hun gastvrijheid. We concluderen dat de toegankelijkheid op de goede weg is en roepen we op om actief te blijven meedenken over dit onderwerp.

 

Interessante links

https://www.prorail.nl/reizigers/stations/toegankelijkheid

http://www.ns.nl/over-ns/dossier-ov-chipkaart/toegankelijkheid.html

http://rocovtwente.nl/toegankelijk-openbaar-vervoer-een-kwestie-van-vertrouwen/

https://www.youtube.com/watch?v=YEYim54pJ00    

https://www.mensenrechten.nl

http://blueassist.nl

 

Geef een reactie