Concept: Toekomst ZHO-lijn

De komende vergadering is o.a. Syntus aanwezig. Zowel van Gelderse als Twentse kant zijn er punten verzameld die naar voren gebracht worden.

Eind dit jaar gaat er naar verwachting op de ZHO-lijn (Zutphen – Hengelo – Oldenzaal) het één en ander veranderen. In de huidige plannen wordt de overstaptijd vanuit Twente richting het zuiden in Deventer verruimd met 10 á 15 minuten. In omgekeerde richting geldt een zelfde situatie. Dat is vervelend voor een reizigersgroep, maar biedt in andere opzichten ook voordelen. Bovendien kunnen veel reizigers gebruik maken van de alternatieve route via Goor. Dat levert wat knelpunten op (extra overstap en in- en uitchecken), maar het biedt ook kansen, omdat er meer reizigers verwacht worden op dit tracé. Een jaar later gaat de nieuwe concessie in, waardoor ook een jaar later veranderingen zullen optreden in de dienst.

ROCOV Twente zal waarschijnlijk gevraagd worden hierover advies uit te brengen. Vandaar dat er een concept is opgesteld die een aantal aspecten van de nieuwe dienstuitvoering belicht.

Treincapaciteit
In de spits zullen waarschijnlijk meer of langere treinen moeten gaan rijden om de drukte op te kunnen vangen. Een hogere frequentie is voor de reiziger het gunstigst, maar op het spoor waarschijnlijk lastiger inpasbaar. Met name het stuk Goor – Lochem dat net langer duurt dan 7,5 minuut is een bottleneck, omdat je daardoor geen kwartierdienst kan gaan rijden. Vandaar dat Syntus ook niet heeft aangeboden 4x per uur te gaan rijden in de nieuwe concessie. Wellicht zijn vier treinen per uur op het stuk Goor – Zutphen in de drukste richting wel mogelijk, waardoor je in de ochtendspits 4x per uur Hengelo – Zutphen hebt en in de middagspits in omgekeerde richting.

Extra in- en uitchecken
Een ander aspect dat bij de veranderende reizigerstroom komt kijken is het extra in- en uitchecken op de stations Hengelo en Zutphen. Er is beperkte overstaptijd. Met name in de ochtendspits op station Hengelo is dat nu al krap. Wanneer er meer reizigers gebruik maken van de verbinding, kan dit een nog groter knelpunt worden. Van Syntus uit kunnen misschien extra paaltjes geplaatst worden. Ideaal zou zijn als men niet hoeft in- en uit te checken in dit soort situaties. De regering heeft in ieder geval aangegeven dat het dubbele opstaptarief geëlimineerd dient te worden, alvorens volledig wordt overgegaan op de OV-chipkaart. Dat zijn gunstige ontwikkelingen, waardoor het wellicht op termijn daarnaast ook niet meer nodig is tussendoor in en uit te checken. Maar dat is meer iets voor de langere termijn. Het zou buiten fijn zijn als er eerder tegemoet gekomen kan worden in het extra in- en uitchecken. Alleen het extra overstappen is immers voor veel reizigers al een bezwaar.

Knooppunten in het netwerk
Knooppunten worden zeer gewaardeerd in de huidige situatie. Daardoor zijn er goede aansluitingen en korte wachttijden van trein op trein, trein op bus en bus op trein. Vandaar dat de wens is het knooppunt Goor zoveel mogelijk in stand te houden. Wenselijk is om straks ook van Rijssen een knoop in het netwerk te maken. In de huidige situatie moeten reizigers bij een overstap van trein op bus en omgekeerd ruim een kwartier wachten. Maar naar verwachting worden vertrek- en aankomsttijden van de treinen in Rijssen ongeveer een kwartier verschoven. Alleen de bus naar Nijverdal zou bij voorkeur in Nijverdal (West) op de treinen aansluiten en daardoor wellicht buiten een knoop in Rijssen te komen te liggen.

Frequentie op avonden en op zondag
De geplande frequentie op rustige tijden op de ZHO-lijn blijft zoals het er nu uitziet één trein per uur. Wanneer meer reizigers over Goor reizen en je vanuit Hengelo/Oldenzaal/Enschede richting Zutphen/Arnhem en verder op deze route aangewezen bent, is het gewenst ook in de avonduren een halfuursdienst te gaan rijden. Nu kan je immers ook elke dag, gedurende de hele treindienst twee keer per uur reizen tussen Twente en Arnhem/Nijmegen. Bovendien maakt de reizigersgroei op het traject het ook interessanter om meer treinen te laten rijden.

Laatste verbindingen op een dag
De laatste verbinding Arnhem – Twente is nu 23.40 uur. Aangezien er veel evenementen zijn in Arnhem en omstreken, is dat met name weekend voor een aantal reizigers een belemmering. Vanuit Nijmegen moet je om 23.15 uur terug. Als Syntus de huidige dienstregeling aanhoudt, betekent dat je nog een half uur eerder moet vertrekken. Dat lijkt ons zeer ongewenst.
Een wens is, in plaats van een half uur eerder, juist een verbinding een half uur later. Dat zou dan in samenspraak moeten met de NS. Omgekeerd zou de laatste verbinding ook een half uur later gewenst zijn, zodat je in Zutphen de laatste trein naar Arnhem kan nemen (0.28 uur).

Lange termijn
Misschien is het op termijn mogelijk te oriënteren wat de mogelijkheden zijn vanuit Zutphen naar Hengelo door te rijden naar Enschede. De grote reizigersgroep reist immers vanaf Hengelo door naar Enschede en niet naar Oldenzaal. Vanaf 2014 wordt Enschede – Zwolle gedecentraliseerd. Wellicht biedt dit kansen om andere routes te rijden.

Geef een reactie